Hva er en lege?

- Nå står vi kan hende ved en ny korsvei. Vi ser at de store og viktige helseproblemene i samfunnet – både her hjemme og globalt – verken har enkle årsaker eller kjappe løsninger, skriver Haug.

Årsakene er sammensatte og komplekse og løsningene vil ofte måtte være skreddersydd den enkelte pasient.
- For å behandle på den måten trengs oversikt, dybdekunnskap, vitenskapelig skolering og etisk bevissthet. Det kreves evne til å lytte, samarbeide og tenke helhetlig. Nettopp her har vi leger vår kompetanse. Det er i evnen til å håndtere det komplekse og sammensatte vi kan finne vår felles legeidentitet – hvis vi vil.

Les hele lederartikkelen:
Hva er en lege?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media