Hovedsakene i Tidsskriftet nr. 4/2011

Medisinsk redaktør Erlend Hem gir et kort sammendrag av hovedsakene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media