Hege Gjessing ny president

Hege Gjessing (39) har ledet Yngre legers forening (Ylf) siden 2007 og har også vært foretakstillitsvalgt for Ylf ved Ahus. Hun har sittet som medlem av Nasjonalt råd for spesialistutdanning og legefordeling og vært utvalgsmedlem i utredningen om sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren (Almlid-utvalget). Gjessing har sittet i sentralstyret siden 2009, skriver legeforeningen.no.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.