Hege Gjessing ny president

Hege Gjessing (39) har ledet Yngre legers forening (Ylf) siden 2007 og har også vært foretakstillitsvalgt for Ylf ved Ahus. Hun har sittet som medlem av Nasjonalt råd for spesialistutdanning og legefordeling og vært utvalgsmedlem i utredningen om sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren (Almlid-utvalget). Gjessing har sittet i sentralstyret siden 2009, skriver legeforeningen.no.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media