Har Oslo96-reformen hatt betydning for legers oppdatering og ferdighetsnivå?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media