Gode resultater med ett embryo

I Norden har de fleste klinikker gått over til å sette tilbake kun ett embryo ved in vitro-fertiliseringsbehandling (IVF) for å redusere risiko for flerlingefødsel. Teknikker for frysing og bruk av tinte overtallige embryoer gjør det mulig. Nå har forskere sammenliknet resultatene etter elektiv tilbakesetting av ett embryo sammenliknet med to.

Flerlingefødselsraten var 2% for ett embryo og 29% for to embryoer ved tilbakesetting i en fersk in vitro-fertiliseringssyklus. Antall levendefødte barn var henholdsvis 27% og 42%. Ved i tillegg å sette tilbake et embryo som hadde vært nedfryst, var imidlertid ikke resultatene signifikant forskjellige (38% mot 42%). Oddsen for fødsel til termin var nesten fem ganger høyere ved tilbakesetting av ett embryo enn ved to.

Les hele saken:
Gode resultater med ett embryo ved IVF-behandling

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media