Fedmekirurgi for ungdom?

Derfor bør slik behandling kun tilbys utvalgte pasienter som deltar i prospektive kliniske studier ved senter med fedmekirurgisk, -anestesiologisk og barne- og ungdomsmedisinsk kompetanse, skriver Martin Handeland, Rune Sandbu og Jøran Hjelmesæth i en kronikk i Tidsskriftet. 
Ungdommene bør gjennomgå omfattende tverrfaglig utredning, inkludert evaluering av biologisk, kognitiv og psykososial modenhet før tilbud om behandling blir gitt. Dette er nødvendig for å sikre optimal forståelse for konsekvensene av kirurgisk behandling hos ungdommen selv, og for å hindre at fedmekirurgi blir tilbudt tenåringer som på lang sikt ikke vil ha nytte av inngrepet, skriver de.

Les hele kronikken:
Fedmekirurgi for ungdom?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media