Er Aspergers syndrom blitt vanligere?

Forekomsten av autisme er økende. I Sør-Trøndelag økte forekomsten av Aspergers syndrom, som er en autismespekterforstyrrelse, betydelig fra 2005 til 2008. Det viser en studie Bernhard Weidle og medarbeidere har gjort: i 2005 hadde 70 barn og ungdom diagnosen Aspergers syndrom, mot 121 i 2008. 

Er denne økningen reell, eller skyldes den endret praksis og økt oppmerksomhet om tilstanden?

- Konklusjonen er at vi ikke vet med sikkerhet om autismespekterforstyrrelser er lidelser i reell økning eller om økningen bare skyldes endret praksis og økt oppmerksomhet. Hvis det er en reell økning, vet vi ikke hva det skyldes, skriver barnepsykiater og forskningsleder Eili Sponheim på lederplass.

Tidsskriftets web-TV har snakket med Eili Sponheim, og også møtt Audun Traagstad, som har diagnosen Aspergers syndrom.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media