Chlamydiasmittede tar ikke medisin

I henhold til norske retningslinjer skal infeksjoner forårsaket av Chlamydia trachomatis behandles raskt med antibiotika, og kontrollprøve skal tilbys 5–6 uker etter endt behandling. En undersøkelse fra Sør-Trøndelag i perioden 2004–06 viser imidlertid at mange ikke følger disse. Av 3 127 som var smittet med chlamydia hentet bare 87% av kvinnene og 74% av mennene ut antibiotika innen fire uker etter at prøven var analysert. Gjennomsnittlig tid fra laboratoriediagnostisering til uttak av medikament var 13,1 dager. Av dem som hentet ut antibiotika, tok 41% av kvinnene og 27% av mennene en kontrollprøve i løpet av perioden 4–16 uker etter uttak av medikamentet.

Retningslinjene for behandling og oppfølging av dem med positiv chlamydiaprøve etterleves i liten grad, spesielt gjelder det menn, skriver Sara Ghaderi og medarbeidere.

Les hele saken:
Chlamydiainfeksjon i Sør-Trøndelag - behandling og oppfølging

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media