Bedre å suge ut blodproppen

Tone Svilaas har i sin avhandling gjort en undersøkelse på 1 080 pasienter med akutt ST-elevasjonsmyokardinfarkt. De fikk enten konvensjonell ballongdilatasjon eller trombeaspirasjon – begge etterfulgt av stent og trombolytisk behandling.

– Aspirasjonsmetoden ga en overlegen bedring av gjennomblødningen i hjertemuskelen og bedret tilstand både etter én måned og etter ett år. Etter ett år var den kardiale dødeligheten 3,6 % i denne gruppen, mot 6,7 % i gruppen som fikk konvensjonell behandling. Bedre effekt kan skyldes at når blodproppen suges ut først, er det mindre av den som kan løsne og forsvinne videre i åren. Med denne metoden kan man også analysere blodproppmaterialet, noe som kan gi viktige opplysninger om faktorer som påvirker danning av blodpropp og som også skulle kunne brukes i den videre behandlingen av et hjerteinfarkt, sier Svilaas.

Les hele saken:
Bedre å suge ut blodproppen

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media