Bedre språkutvikling etter cochlea-implantasjon

For at barn skal kunne utvikle et funksjonelt talespråk er tidlig og god tilgang på auditiv språkstimulering avgjørende. Tidlig og bilateral cochleaimplantasjon øker døve barns mulighet til å utvikle et fullverdig aldersadekvat reseptivt og ekspressivt talespråk.

Les hele saken:
Bedre språkutvikling etter cochlea-implantasjon

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media