Advarer mot å forkaste turnusordningen

Kapasiteten i dagens turnusordning for leger er sprengt. Både Helsedirektoratet og Legeforeningen ønsker å avvikle dagens ordning og å innføre en søknadsbasert basistjeneste, men Gry Merete Omland og Simone Frizell Reiter mener dette er en dårlig idé - av flere grunner.

- Norge må ikke velge en søknadsbasert ordning som Danmark avskaffet og ikke vil gjeninnføre, og som fungerer dårlig i Sverige. Muligheten til å kvalitetssikre nyutdannede leger forsvinner hvis man innfører legeautorisasjon rett etter medisinsk embetseksamen. Det finnes tiltak som kan løse kapasitetsproblemene. Vårt forslag til tiltak er strengere språkkrav, kurs om kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet og forhold som særpreger norsk medisin, innføring av depositum, karantene for kandidater som ikke møter opp, og styrking av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, skriver de.

Omland står også som en av 26 avsendere i et brev som nylig ble sendt ut til alle 138 landsstyredelegater i Legeforeningen. Sammen med en rekke profilerte leger, som Steinar Westin, Mats Gilbert, Dag Bratlid, Irene Hetlevik og Helen Brandstorp, oppfordrer hun de tillitsvalgte til å ta et større ansvar i turnussaken, skriver Dagens Medisin.

Medisinstudenter har også opprettet Turnusaksjonen på Facebook, der de omtaler seg som "en studentbevegelse som jobber for å forbedre dagens turnustjeneste og hindre innføringen av søknadsbasert opptak".

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media