AD/HD hos voksne

– Vi innhentet kliniske og genetiske data fra rundt 500 voksne med AD/HD og 400 kontrollpersoner fra hele landet. Vi fant høy forekomst av psykiske lidelser og rusproblemer hos voksne med tilstanden. Stemningssvingninger, som ellers er typisk ved bipolar lidelse, var vanlig og forbundet med nedsatt arbeidsevne. Voksne med AD/HD hadde lavere utdanning, og bare 24 % av de spurte var yrkesaktive. Vi så også at det å få diagnose og behandling i barneårene økte sannsynligheten for å være i arbeid som voksen, sier Halmøy.

Les hele saken:
AD/HD hos voksne

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.