Små barn og unge leger

Emner:
  • arbeidsvilkår
  • familieliv
  • ung lege
  • vakter

Vi er to foreldre som forventes å jobbe mange vakter i de årene da barna er minst. Noen morgener går jeg inn i de nettopp åpnede barnehagene og tenker at kravene til hva vi bør få til, er vanvittige.Det er ofte slitsomt med småbarn. Det er krevende å starte i nye jobber med mye ansvar samtidig. Turnustrekninger gjør at vi i de første årene med full jobb flytter på ganske kort varsel mellom steder der vi ikke kjenner noen fra før, og der nærmeste besteforelder bor en dagsreise unna. Uforutsigbarheten i halvårene som følger, øker presset: Det er nå man må gjøre et godt inntrykk, for at barna skal slippe å flytte hvert halvår, og for at de voksne skal finne jobber uten lang pendleavstand.Gjennom frustrerte netter med våkne, slitne barn før lange arbeidsdager har jeg rablet noe ned på en ønskeliste:

  1. Mulighet for turnus i halvt tempo?
  2. Særplass til sykehus nær besteforeldre?
  3. Morgenmøter som først starter i god tid etter at barnehagen har åpnet?
  4. Vente et par år med å starte å jobbe?
  5. Betale en dobbeltgjenger halvparten av lønnen for å gjøre den firedelen av jobben som er minst lærerik?
  6. Droppe medisin og slå meg til ro med å jobbe som lærer i halv stilling i stedet?
Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media