Utfordrende å behandle hjertepasienter

Om det skal benyttes antikoagulasjon eller blodplatehemming er sterkt avhengig av tilstanden. Mange pasienter med hjertesykdom har samtidig andre tilstander hvor det er behov for langvarig antikoagulasjonsbehandling, som atrieflimmer, mekaniske hjerteklaffer eller venetrombose. For mange pasienter er derfor situasjonen at det er behov for både effektiv blodplatehemming og warfarinbehandling. Tabletter som tas for å øke antikoagulasjon sammen med blodplatehemmere vil gi økt risiko for blødning, mens mangelfull blodplatehemming vil øke risikoen for blodpropp.

Der det er behov for både blodplatehemming og antikoagulasjon er kombinasjonen warfarin, acetylsalisylsyre og klopidogrel mest brukt. Denne kombinasjonen gir god forebygging mot koronar blodpropp, men økt risiko for blødning, skriver Harald Vik-Mo i en artikkel i Tidsskriftet.

Les hele artikkelen:
Warfarin saman med blodplatehemming
 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media