Målestokker i hjernen

Ved demens er evnen til å orientere seg noe av det første som svekkes. Stedssans og spatial hukommelse avhenger av samspillet mellom hippocampus og enthorinal cortex. Kirsten Brun Kjelstrup viser i sin doktoravhandling hvordan den spatiale skalaen øker systematisk fra den dorsale til den ventrale enden av disse to områdene i hjernen.

Les hele saken:
Målestokker i hjernen
 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media