Koloskopi gir lavere risiko for tarmkreft

Dette er imidlertid en pasient-kontroll-studie, og en slik studie har lavere utsagnskraft enn en prospektiv, randomisert studie, sier professor Geir Hoff ved Sykehuset Telemark.
– Både seleksjonsskjevhet og konfunderende faktorer kan ha påvirket resultatene. Flere andre studier har de siste årene ikke kunnet påvise noen sikker beskyttelse mot tykktarmskreft ved koloskopi – spesielt ikke mot kreft i øvre del av tykktarmen, mens denne studien tyder på beskyttelse mot kreft i alle deler av tykktarmen.

Flere slike studier er i gang, blant annet i Norge.

Les hele saken:
Koloskopi gir lavere risiko for tarmkreft
 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media