Intet hørt, intet sett

– Jeg har en kommunal stilling som ble opprettet for ti år siden. Stillingen er hjertebarnet til en del ildsjeler på Rådgivningskontoret for hørselshemmede, som jeg hører inn under. Det er en full stilling, og jeg har åpen liste. Stillingsbeskrivelsen går ut på at jeg er lege for døve. Jeg har foreløpig et par hundre døve og tunghørte på min fastlegeliste, resten av pasientene er hørende. Det kan jo være en glidende overgang, pasienten kan være tunghørt, og av og til er det pårørende på listen. Du trenger ikke identifisere deg som døv for å bruke meg som fastlege.

Les portrettintervjuet: 
Intet hørt, intet sett

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media