Hva er en publikasjon?

I Tidsskriftet er vi, i likhet med The Lancet og flere andre tidsskrifter og Pubmed, svært restriktive med å gjøre endringer etter at en fagvurdert artikkel er publisert. Vi publiserer rettelser til artiklene om det har oppstått alvorlige feil i forbindelse med skrive- eller redigeringsprosessen, som ikke er blitt oppdaget i korrekturrunder. Rettelsene kobles opp mot artikkelen i nettversjonen og i Pubmed. De gjøres til en del av artikkelens kontekst uten at man gjør endringer i artikkelens innhold.

Når artikler kun publiseres på nett, ligger forholdene bedre til rette for en kontinuerlig oppdatering av artikkelen. De tekniske barrierene eksisterer ikke lenger, og man slipper problemet med avvik mellom papir- og nettutgaven. Men hva med de publiseringsetiske barrierene? Bør disse også revideres i takt med den teknologiske utviklingen? Hvor skal i så fall grensen gå for hva slags endringer det er lov å gjøre i en publisert artikkel? Hva er en publikasjon, spør Bjerkestrand.

Les hele bloggposten:
Hva er en publikasjon?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media