Helgefyll gir økt risiko for hjertesykdom

Forskere har nå prospektivt sammenliknet insidens av iskemisk hjertesykdom hos 2 405 menn fra Nord-Irland og 7 373 menn fra Frankrike og knyttet denne til alkoholvanene.

– Studien støtter rapporter fra Finland og Russland om at det er sammenheng mellom et høyt alkoholinntak over kort tid og akutt hjerte- og karsykdom, sier professor Dag S. Thelle ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. – Typisk nok topper akutte kardiovaskulære hendelser seg på lørdag, søndag og mandag i disse landene, sier han.

Les hele saken:
Helgefyll gir økt risiko for hjertesykdom

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media