Den torkverte lege

Tags:
  • feil
  • havarikommisjon
  • pasientsikkerhet
  • Peter F. Hjort
  • skam

- Det er menneskelig å frykte sine feil. Det er også menneskelig å lære av dem. Det ville ikke vært unaturlig at leger frykter feilmeldingssystemer fordi det da blir økt oppmerksomhet rundt det de frykter mest, skriver Maria Gjerpe i Tidsskriftets blogg i går. Hun skriver sitt innlegg etter at Helse- og omsorgkomiteen nylig kom med en innstilling om opprettelse av en havarikommisjon i helsesektoren. Gjerpe problematiserer legers oppfatning av å gjøre feil. "Det å gjøre feil fremstilles som en dødssynd. Den som feiler, stigmatiseres. Stigma skaper frykt og hindrer nytenkning. Det er så klart viktig å ta de rette avgjørelsene og å unngå de gale handlinger. Likevel er ingen Supermennesker."Den uungåelige konsekvensenLeger og helsepersonnel er i et yrke der feil dessverre vil ha konsekvenser. Peter F. Hjort deler i sin bok "Uheldige hendelser i helsetjenesten"  helsepersonellet i tre grupper når det har skjedd feil.

  1. Den største gruppen har liten eller ingen skyld i hendelsen, men har blitt "overmannet av systemet", for eksempel på en travel og stresset vakt.
  2. En mindre gruppe har heller ikke skyld i hendelsen, men kunne kanskje avverget den ved ekstra påpasselighet.
  3. En liten gruppe har en viss skyld.

At some point we must all bring medical mistakes out of the closet.  This will be difficult as long as both the profession and society continue to project their desires for perfection onto the doctor.  Physicians need permission to admit errors.  They need permission to share them with their patients.  The practice of medicine is difficult enough without having to bear the yoke of perfection.

I felt a sense of shame like a burning ulcer. This was not guilt: guilt is what you feel when you have done something wrong. What I felt was shame: I was what was wrong.

Afterward, he could barely bring himself to operate. When he did operate, he became tentative and indecisive. The case affected his performance for months.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media