Tannbehandling kan øke risiko for karsykdom

I den amerikanske studien, som inkluderte 650 pasienter, var forekomsten av hjerneslag og/eller hjerteinfarkt høyere de første fire ukene etter tannlegebehandling enn i noen annen tidsperiode og avtok så til utgangspunktet innen seks måneder.

– Denne studien tyder på at invasive dentale prosedyrer kan være assosiert med en forbigående økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt, sier professor Ingar Olsen ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Les hele saken:
Tannbehandling kan øke risiko for karsykdom

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media