Sterk økning i obstetriske sfinkterskader

Det viser en kartlegging norske forskere har gjort.
 
Obstetrisk anal sfinkterskade er en alvorlig fødselskomplikasjon med 30–50% risiko for anal inkontinens etter primær operasjon. Det er rapportert en økning i forekomsten både i Norge og internasjonalt.

– Stigningen kunne bare delvis forklares ved endringer i fødepopulasjonen og obstetriske rutiner. Andre årsaker er sannsynligvis endrede registreringsrutiner og forbedret diagnostikk pga. økt oppmerksomhet rundt disse skadene. Rutiner for beskyttelse av perineum var ikke registrert i Medisinsk fødselsregister, men antas å være viktig. I 2006 kom en nasjonal handlingsplan for å redusere forekomsten av sfinkterskader i Norge. I 2008 var forekomsten redusert til 2,6%, skriver førsteforfatter Elham Baghestan.

Les hele saken:
Sterk økning i obstetriske sfinkterskader

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media