- Spør pasienten om tro

Det skriver Morten Magelssen og Olav Magnus Fredheim i en kronikk i Tidsskriftet.
– Den eksistensielle eller åndelige dimensjonen omfatter personens grunnleggende verdier, tanker om hva som gir livet mening, og religiøse eller ikke-religiøse verdensbilde. Dette inkluderer også oppfatninger om hva som skjer etter døden, skriver de.

De mener en åndelig anamnese spesielt har sin plass hos pasienter med alvorlig sykdom, begrenset forventet levetid, eller kronisk sykdom med stor funksjonssvikt eller høy symptomintensitet. I tillegg er det tjenlig ved innleggelse i sykehus eller sykehjem og før større operasjoner.

Les hele artikkelen:
En åndelig dimensjon er viktig for mange pasienter
 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media