Sin brors vokter

Han praktiserer det sjefen kaller «leading by running» – «opp og ned trappene og minst én gang om dagen til sjokoladebutikken, mannen går på raske karbohydrater». På kontoret har han engler i taket og egen antenne for kortbølgeradio. Modellhelikopter er blitt observert i korridoren. Ute påtreffes Geir Sverre Braut i rute mellom sør, nord, øst og vest, til arenaer der faglig forsvarlighet og profesjonsetikk står på dagsordenen.

Han ytrer seg presist, engasjert og alltid forberedt. Budskapet hans om «godt nok» har fungert inspirerende og inkluderende, han er ønsket velkommen inn og trenger knapt banke på. Det  er en ikke liten bragd for et statlig tilsynsorgan som ifølge ham selv har verdensrekord i å frata helsearbeidere autorisasjonen.

Les hele portrettintervjuet:
Sin brors vokter

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media