Pleiepersonell i akuttmedisinske team

Det kommer frem i en artikkel i Tidsskriftet. I Troms og Finnmark har mange av de ansatte i pleie- og omsorgstjenesten kurs som omfatter mer enn vanlig førstehjelp, og i mange kommuner blir pleiepersonalet kontaktet direkte ved akutt sykdom. Tverrfaglige team er særlig viktig i områder med spredt bosetting, skriver Frank Hilpüsch og medarbeidere.
De mener yrkesgruppen er en for lite brukt ressurs i akuttmedisinsk sammenheng i kommuner med lang avstand til legevakt eller ambulanse.
Gjennom kompetanse og lokal tilgjengelighet i etablerte vaktordninger representerer disse et stort og til dels ubrukt potensial for en bedre akuttmedisinsk beredskap i form av lokale, tverrfaglige akutteam. Dette forutsetter imidlertid regelmessig og systematisk trening, etablering av varslingsrutiner, kvalitetssikring og nødvendig avlønning. Deltakelsen kan ikke baseres på frivillighet, men krever forankring i kommunalt planverk, tydelig ledelse og samarbeid med spesialisthelsetjenesten, spesielt ambulansetjenestene, skriver forfatterne.

Les hele artikkelen:
Pleie- og omsorgspersonell i akuttmedisinske team
 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media