Legearbeid i ulike verdener

Amtsfysikus Christian Lintrup og hans kolleger lyktes med å utvikle og konsolidere et lokalt helsevesen selv om de hadde få ressurser. Det ga grobunn for de senere distriktslegers virke og for utviklingen av et moderne offentlig helsevesen i Norge, skriver Hans Petter Schjønsby i en artikkel i Tidsskriftet.

Tuberkuloseepidemien i Kautokeino
I en annen artikkel ser Kjell Gunnar Skodvin nærmere på den omfattende tuberkuloseepidemien som rammet Guovdageaidnu, på norsk Kautokeino, i 1960. Han konkluderer med at tett samarbeid og respekt for samisk kultur og levesett var avgjørende for å få epidemien under kontroll.

Utkantmedisin i Nepal
I Nepal finnes sykdommer som arter seg annerledes, som kan bli mer langtkomne eller som ikke eksisterer i Norge. Erfaringer fra sju års arbeid som eneste overlege ved et utkantssykehus i Nepal står i kontrast til norsk prioriteringsdebatt. Barnelege Erik Bøhler har de siste sju årene vært eneste overlege ved Okhaldhunga sykehus, som betjener vel 200 000 mennesker, og han skriver om sine erfaringer i en artikkel i Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media