Hva er egentlig nasjonale retningslinjer?

- Etter fire måneder i distriktsturnus setter jeg spørsmålstegn til dette med retningslinjer. Den konkrete årsaken er variasjonene rundt om i landet når det gjelder Celeston-behandling (lungemodning) ved fare for prematur fødsel. Så vidt jeg har skjønt, sier nasjonale retningslinjer at Celeston skal gis ved fare for prematurfødsel fram til svangerskapsuke 33 +6. I løpet av turnustjenesten har jeg dog fått opplyst at praksisen på sykehusene rundt om i landet varierer veldig, og at det noen steder ikke gis etter uke 32. Jeg vet ikke i dette tilfellet hva som er den beste behandlingen, og det er i og for seg uvesentlig her og nå, men at det er stor forskjell på et barn under 32 uker og et som er 33 + 6, tror jeg det er liten tvil om, skriver Westby.

Les hele bloggposten:
Hva er egentlig nasjonale retninglinjer

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media