Genforandringer ved føflekkreft

 Malignt melanom har økende forekomst i vestlige land og er den alvorligste formen for hudkreft. Christian Busch har i sitt doktorgradsarbeid funnet at pasienter med avansert føflekkreft kan inndeles i fire grupper basert på uttrykking av 3 000 gener i svulstene.

– Den gruppen som lever lengst er den gruppen som uttrykker immunreaksjonsgener. I tillegg er det vist at høy uttrykking av p16INK4a og lav uttrykking av MGMT predikerer lang overlevelse, sier Busch.

Les hele saken:
Genforandringer ved føflekkreft
 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media