Fellestrekk ved selvmord hos eldre

Kjølseth har undersøkt 23 selvmord blant 19 menn og fire kvinner i alderen 65–90 år. Hun har intervjuet 63 nære slektninger, fastleger og hjemmesykepleiere om hvordan de avdøde var som personer, om livshistorien deres og om forhold i alderdommen.

– Jeg fant fellestrekk i personlighet, livssituasjon og deres oppfatning av helsevesenet. Mange ble beskrevet som viljesterke, egenrådige og handlingsorienterte personer, som av ulike grunner hadde klart seg godt på egenhånd allerede fra ung alder. De var avhengige av å ha kontroll selv og opplevde å «miste seg selv» da alderdommen gjorde, eller var i ferd med å gjøre dem avhengige av hjelp, sier Kjølseth.

Les hele saken:
Fellestrekk ved selvmord hos eldre

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media