Færre diabetespasienter mister synet

Diabetisk retinopati er en av hovedårsakene til synstap i den vestlige verden. Tilstanden klassifiseres oftest som bakgrunnsretinopati eller proliferativ retinopati. Bakgrunnsretinopati er det første stadiet. Sykdommen kan progrediere til proliferativ retinopati, som er synstruende.

Bjørn Olav Åsvold og medarbeidere har kartlagt forekomsten av retinopati ti år og 15 år etter diabetesdebuten hos pasienter ved St. Olavs hospital, henholdsvis i en tidlig gruppe (årene 1960–75) og en sen gruppe (årene 1985–90). Funnene oppsummerer de slik:

  • Det var lavere forekomst av proliferativ diabetisk retinopati hos dem som fikk type 1-diabetes i årene 1985–90 enn hos dem som fikk sykdommen i perioden 1960–75
  • Det tyder på at forekomsten av proliferativ retinopati hos pasienter med type 1-diabetes er synkende
  • Synkende forekomst av proliferativ retinopati kan skyldes bedre oppfølging og behandling av diabetes og diabetisk retinopati

Les hele artikkelen:
Redusert forekomst av proliferativ retinopati ved type 1-diabetes?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media