Dette må vi gjøre noe med!

Bokanmeldelsen som ble publisert i nr. 1/2011 avsluttet Hjort slik: «Ca. 10 % av pasientene ved somatiske sykehus får en uønsket hendelse, ca. halvparten kunne vært forebygget, og kanskje så mange som 5 % av dem dør. Dette må vi gjøre noe med!»

I og for Tidsskriftet hadde Hjort en helt spesiell betydning i over 50 år. Han var redaktør sammen med Kåre Solheim og Alv Brodal fra desember 1960 til Ole K. Harlem overtok i 1962. Hans vesentlige tanker om medisinens og helsetjenestens utfordringer i 1967 ble publisert her, og det ble også bakgrunnen for debatten og diskusjonen som fulgte. Disse artiklene er ikke bare av historisk interesse, de er høyst aktuelle for dagens helsepolitiske debatt. De er derfor publisert på nytt på våre nettsider.

Les hele lederartikkelen:
Dette må vi gjøre noe med!
 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media