Vanndrivende øker dødeligheten etter hoftebrudd

Vibeke Juliebø og medarbeidere har undersøkt 364 hoftebruddspasienter ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og Diakonhjemmet Sykehus og fulgt dem i opptil to år.

– Vi identifiserte sju prediktorer for død. Det overraskende var at bruk av diuretika var den sterkeste prediktoren. Ingen andre hjertemedisiner var assosiert med økt dødelighet. I tillegg til en negativ effekt på renin-angiotensin-systemet kan elektrolyttforstyrrelser og dehydrering ha en betydning for den økte dødeligheten, sier Juliebø.

Les hele saken:
Vanndrivende øker dødeligheten etter hoftebrudd

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media