Slanking anno 1863 – og 2010?

Så lenge skrivekyndige har observert overvektige, er fenomenet blitt behørig beskrevet, skriver Magnus Strømmen og Bård Kulseng i en kronikk i Tidsskriftet. Allerede i antikken ble ikke bare fedme, men også dens konsekvenser og antatte adekvate behandling, nedtegnet. Men mens Hippokrates’ kolleger henvendte seg til de lærde, er selvhjelpsbøker et nyere fenomen.

Skjønt nytt? Det som gjerne betraktes som den første slankeboken, var en pamflett utgitt i 1863, kalt Letter on Corpulence, Addressed to the Public.

Les hele kronikken:
Slanking anno 1863 - og 2010?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media