Skapt av viten

Artikkelen er basert på Siv Frøydis Bergs doktoravhandling Ny teknologi, gamle forestillinger. Kloning og kunstige mennesker i Shelleys Frankenstein, Goethes Faust II og Huxleys Brave new world, ved Universitetet i Oslo 2010.

Les hele artikkelen:
Skapt av viten

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media