Overvekt og fedme hos norske barn

Forekomsten av overvekt og fedme hos barn og unge har økt gradvis de siste 20–30 år. Kartlegging av dette er nødvendig for å kunne sette inn målrettede tiltak for å bedre barnas helse. Pétur B. Júlíusson er en av forskerne bakie Vekststudien i Bergen, der man ser på utvikling av overvekt og fedme hos barn.

Les hele artikkelen:
Overvekt og fedme hos norske barn
 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media