Ny viten om AD/HD

Det sier spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, Kerstin J. Plessen, til Tidsskriftets podkast.

Svikt i kognitive funksjoner har lenge vært ansett å stå sentralt i utviklingen av sykdommen, men nyere forskning tyder på at også svikt i følelsesregulering og motivasjon er sentralt. Det er nyere nevrobiologisk forskning med bruk av EEG og funksjonell MR som tyder på denne sammenhengen. Sentralt står endofenotyper, en arvelig og målbar egenskap i hjernen.

- Med denne kunnskapen er man bedre i stand til å forklare de problemene disse pasientene strever med i hverdagen. For det enkelte barn, og også for behandlerne som skal kartlegge deres problemer, kan det bety at man ikke kun skal se på de tradisjonelle områdene som man vet at barn med AD/HD strever med, som f.eks hemning av automatiske svar eller problemer med å planlegge. Man bør også se på funksjoner som f.eks belønning, for vi vet at  barn med AD/HD har vanskelig for å vente på en belønning, sier Plessen.

Hør podkasten:
Ny viten om AD/HD

Les artikkelen:
Emosjonsregulering og motivasjon hos barn med AD/HD

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media