Nasjonal kjernejournal – nøkkel til god samhandling, eller et nytt steg mot overvåkningssamfunnet?

Helsedirektoratet har i år lagt ned mye arbeid i forprosjektet til nasjonal kjernejournal. En nasjonal kjernejournal skal være en dataløsning som gir helsepersonell tilgang til visse kjerneopplysninger om pasientene, på tvers av foretaks- eller nivågrenser i helsetjenesten.

Les hele bloggposten og delta i debatten:
Nasjonal kjernejournal – nøkkel til god samhandling, eller et nytt steg mot overvåkningssamfunnet?

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.