Nasjonal kjernejournal – nøkkel til god samhandling, eller et nytt steg mot overvåkningssamfunnet?

Emner:
 • Helsedirektoratet
 • journal
 • pasientinformasjon
 • pasientsikkerhet
 • personvern

Helsedirektoratet har i år lagt ned mye arbeid i forprosjektet til nasjonal kjernejournal. En nasjonal kjernejournal skal være en dataløsning som gir helsepersonell tilgang til visse kjerneopplysninger om pasientene, på tvers av foretaks- eller nivågrenser i helsetjenesten. Slike ordninger er i ulike former allerede etablert i Skottland, Danmark og Sverige. Legeforeningen er blitt spurt til råds i prosessen, og undertegnede har vært representert i dette arbeidet.Forslaget om en nasjonal kjernejournal reiser en rekke spørsmål:

 • Hvorfor trenger vi egentlig en nasjonal kjernejournal? Reell nytteverdi?
 • Hva bør kjernejournalen inneholde?
 • Hvordan kan personvernet ivaretas?
 • Hva ønsker pasientene?
 • Skal det kreves eksplisitt samtykke for å bli innlemmet i kjernejournalen, eller er det tilstrekkelig at man kan reservere seg i ettertid?
 • Hvem blir journalansvarlig? Skal noen ha et redaktøransvar?
 • Hvordan sikrer man kvaliteten på innholdet?
 • Hvem skal ha tilgang til kjernejournalen?
 • Kan man skape en brukervennlig løsning som kan kommunisere med alle ulike, lokale systemer som finnes?
Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media