Hvorfor helsevesenet bør bry seg om sosiale medier

- De sosiale mediene gir helsesektoren en unik mulighet til å drive et spisset og planlagt opplysningsarbeid, i tillegg til å bygge opp en kunnskapsbank. Her er det store muligheter for direkte brukermedvirkning. Tar vi denne teknologiske muligheten på alvor, spør Maria Gjerpe på bloggen.

- Det nye buzz-begrepet er sosiale medier. Med sosiale medier mener vi først og fremst Twitter, Facebook og blogger, sistnevnte slik som denne. Skal den offentlige forvaltningen og helsesektoren delta på en slik arena, spør hun.

Les hele bloggposten:
Hvorfor helsevesenet bør bry seg om sosiale medier

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media