Fra skam til mestring

Nyere forskning gir god innsikt i hvordan kroppslige og mentale prosesser og livsbetingelser er tett sammenvevet med hverandre. Dette gir mulighet for forståelse og endring av forhold som påvirker sårbarhet og motstandskraft. Leger bør stimulere pasienten til økt mestring og til å bryte onde sirkler som vedlikeholder symptomene, skriver Kirsti Malterud i en oversiktsartikkel i Tidsskriftet.

Les hele artikkelen:
Kroniske muskelsmerter kan forklares på mange måter

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media