Første resept på p-pille

Dette fremgår av to spørreskjemaundersøkelser gjennomført av medisinstudenter i Trondheim. Det er økende oppmerksomhet rundt risikoen for tromboembolisk sykdom som bivirkning av p-piller. Forfatterne har kartlagt rutiner ved førstegangsforskrivning, med særlig vekt på venøse tromboemboliske bivirkninger.

Det finnes intet fasitsvar og heller ingen nasjonale retningslinjer for hva som er den mest rasjonelle måten å håndtere en førstegangsforskrivning av p-piller på, skriver forfatterne, og etterlyser standardiserte retningslinjer for optimal håndtering.

- Det er en dårlig idé, skriver seniorforsker og førsteamanuensis Pål Gulbrandsen i en tilhørende lederartikkel. - Spørsmålet er ikke «Hvor mye informasjon må jeg gi når jeg forskriver p-piller?», men «Hvilken informasjon setter akkurat denne pasienten i stand til å håndtere sitt behov for prevensjon på beste måte?», skriver han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media