Elektrokonvulsiv behandling virker

Den umiddelbare effekten av ECT-behandling var god, og bedringstegnene kom hos de fleste den første uken. Det var tendens til best respons ved psykotisk depresjon og høy alder, skriver Kjell Martin Moksnes og Stein Opjordsmoen Ilner.
 
Selv om vurderingene bygger på journaldata, som kan være usikre, tyder studien på at elektrokonvulsiv behandling er en effektiv og trygg behandling mot alvorlig depresjon.

Les hele artikkelen:
Elektrokonvulsiv terapi – virkninger og bivirkninger

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media