Bloggåret som gikk, og kommer

Tags:
  • blogg
  • webstatistikk

Synes du vi har lykkes med bloggsatsningen? Hva vil du lese om og debattere i 2011?

Skal en dømme ut fra aktiviteten i kommentarfeltet er turnus og særlig

et tema som fenger. Men posten som har hatt desidert flest sidevisninger, og stadig er populært lesestoff er

.12 ulike personer har bidratt med tilsammen 22 poster. Postene, som stadig leses av flere varierer nå mellom 200 og 2 000 sidevisninger. I 2011 vil bloggen fortsatt inneholde poster om helsepolitikk, etikk, lege-pasientforholdet, teknologi, turnus, utdanning, sosiale medier og Tidsskriftet. Kom gjerne med innspill til akutelle temaer!Det er ikke for sent å oppleve eller gjenoppleve bloggåret som gikk. Disse temaene er det blogget om i 2010:

De sosiale mediene gir helsesektoren en unik mulighet til å drive et spisset og planlagt opplysningsarbeid, i tillegg til å bygge opp en kunnskapsbank. Her er det store muligheter for direkte brukermedvirkning. Tar vi denne teknologiske muligheten på alvor, spør Maria Gjerpe.

De fleste av oss har noen forestillinger om hva en god pasient er, og hvordan en god pasient oppfører seg, med medfølgende forestillinger om hva ”god” betyr, skriver Berit Myhre.

Å innføre en nasjonal kjernejournal har potensial til å bedre kvaliteten på medisinsk behandling og samhandlingen i helsevesenet. Personvernet vil bli kraftig utfordret ved en slik ny modell, og det hele bør debatteres grundig, skriver Jørn Kippersund.

Jeg er redd for konsekvensene en søknadsbasert turnusordning kan få for helsevesenet i utkant-Norge, skriver Martin Aasbrenn.

Viljen til å satse på videre- og etterutdanning marginaliseres. Når utgifter må kuttes, er det gjerne denne som står i første rekke. Dette er et paradoks i en tid hvor pasientsikkerheten er i fokus, skriver Stephen J. M. Sollid.

Å få vite at man har en kronisk sykdom, kan føre til at man mister håp om endring av den situasjonen man er i der og da. Det kan være at begrepet “langvarig syk” er et begrep som er bedre å bruke enn “kronisk syk”, skriver Maria Gjerpe.

I vår spurte vi leserne av Tidsskriftets nettutgave om mobilvanene deres. Nesten 80% svarte at de ønsker å lese Tidsskriftet på mobilen, og nå kan de det – i tilrettelagt versjon, skriver Stine Bjerkestrand.

Tidsskriftet bringer i hvert nummer praktisnær kunnskap i spaltene Noe å lære av og Legemidler i praksis. Hver av disse spaltene er siden henholdsvis 2000 og 2001 blitt etterfulgt av en kunnskapsprøve på nett. Bør Tidsskriftets kunnskapsprøver bli poenggivende i legers etter- og videreutdanning, spør Tengel Sandtrø.

Vi har aldri tatt mål av oss til å være en blogg som skal skli rett inn i den norske bloggosfæren, skriver Stine Bjerkestrand.

Martin Aasbrenn mener variasjonen i fagkunnskaper blant legene som starter i turnus er for stor nå. Han foreslår en felles klinisk eksamen for alle som vil starte som turnuslege for å ivareta pasientsikkerheten.

- Reisemedisin er et ungt fagfelt som krever gode geografikunnkaper og evnen til å bruke skjønn. Å praktisere god reisemedisin handler om mye mer enn vaksiner, sier Holgeir Skjeie.

Det er lett å synse og mene mye om et nettsted. Men nettstatistikk er, sammen med blant annet brukertester og brukerundersøkelser, kilder til fakta om brukere og bruken av et nettsted, skriver Kari Ekelund.

Når det er noe skolemedisinen ikke forstår eller kan behandle selv, ser det ut til at vi er tilbøyelige til å anbefale alternative metoder, skriver Maria Gjerpe.

Hva har leger av oppslagsbøker på skrivebordet på vakt? Turnuslege Martin Aasbrenn deler sitt vaktskrivebord. – Jeg håper både andre uerfarne og rutinerte spesialister vil dele sitt vaktskrivebord i kommentarfeltet på posten, skriver han.

Aldri har jeg fått så mange tilbakemeldinger som da jeg i Tidsskriftet nr. 17/2010 skrev lederen

etter et møte i slutten av august om det som skjer ved Oslo universitetssykehus, skriver Charlotte Haug.

For leger finnes det mange programmer eller Apps for iPhone i ”Medical”-kategorien som kan være nyttige, men det dukker også opp gullkorn i andre kategorier. For å hjelpe dere på vei har jeg tatt frem noen av mine favoritter - mest for leger - som jeg trygt kan anbefale andre kolleger, skriver Stephen J. M. Sollid.

En resept er en håndfast bekreftelse på at vi ikke fungerer helt akkurat nå, men er kanskje ikke det som skal til for å få oss på bena" skriver Heidi Nordby Lunde.

Som “kronisk syk” er man en kvise på samfunnets rompe. Det er kanskje litt bardust reflektert og spissformulert, men slik kjennes ofte virkeligheten ut for den som er syk og er det over lengre tid, skriver Maira Gjerpe.

Idealet i medisinen er legen med den profesjonelle distansen til pasientane sine, der pasientpopulasjonen er klart skilt frå det sosiale livet elles. Men er dette mogleg i praksis? Kva med sosiale medier som Facebook, spør Ottar Grimstad.

Taushet er ikke gull når den dekker over forhold det bør snakkes høyt om. Tidsskriftet har opprettet en blogg for å forenkle meningsutvekslingen, skriver Charlotte Haug.I tillegg er det skrevet en post om

og en om

- får bilde til kommentaren.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media