Apati, angst og depresjon etter slag

Ulrike Sagen har undersøkt 150 slagpasienter to uker og fire måneder etter hjerneslag og finner apati, angst og depresjon hos mange.

– Apati, angst og depresjon kan kartlegges ved hjelp av spørreskjemaene AES, HADS og MADRS. Angst og depresjon forekom hos henholdsvis 23% og 19% av våre pasienter fire måneder etter hjerneslag, sier Sagen.

Les hele saken:
Apati, angst og depresjon etter slag

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.