Tidsskriftet inviterer til fagseminar

Lidelser i muskel- og skjelettsystemet er heterogene og spesialitetsovergripende. Tilstandene har stor spennvidde - fra de kortvarige og smertefulle vi alle har personlige erfaringer med, til de kronisk invalidiserende med stor innvirkning på livskvalitet og arbeidsevne.

På Tidsskriftets faglige seminar kan du høre Camilla Ihlebæk, Even Lærum, Niels Gunnar Juel og Lars Nordsletten holde klinisk nyttige oversiktsforedrag innen muskel- og skjelettlidelser. Seminaret, som ledes av medisinsk redaktør Are Brean, avholdes i Legenes Hus 2. desember kl 17-19 og er gratis.

Les mer om seminaret:
Fagseminar 2. desember 2010

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.