Sykehusendringer i Oslo - til beste for hele landet

Mikkelsen er administrerende direktør i Helse Sør-Øst, der tre Oslosykehus er slått sammen til Oslo universitetssykehus.
-  Gjennom fusjonen er fagmiljøer samlet, og sykehuset i ferd med å lage noen av de største og mest robuste medisinske fagmiljøene i Norden. Dette vil få store positive effekter for forskning, fagutvikling og mulighetene for å gi den beste pasientbehandlingen. Likeverdigheten i tilbudet vil styrkes med felles behandlingsforløp og «én dør inn». Ventetidene vil være de samme for pasientene i et stort opptaksområde. Bruken av utstyr og personell i det samlede helseforetaket vil bli mer virkningsfull. Allerede nå kan pasienter med behov for stråleterapi og de som trenger behandling for prostatakreft merke at tilbudet er blitt bedre, skriver Mikkelsen.

Les hele kommentarartikkelen:
Sykehusendringer i Oslo - til beste for hele landet

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media