QT-syndrom og preeklampsi

Lang QT-syndrom har vært oppfattet som en ren elektrisk sykdom i hjertet. Kristina Hermann Haugaa og medarbeidere viser at tilstanden også omfatter mekaniske forandringer. Forskergruppen holder til ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Kvinner med preeklampsi har en annen genetisk profil enn andre kvinner, ifølge forskning utført av forskerlinjestudenter i Trondheim. Førsteforfatterne Mari Løset og Siv Boon Mundal fant at 455 transkripter var ulikt uttrykt hos kvinner med preeklampsi sammenliknet med kvinner med ukompliserte svangerskap.

Les omtalen av begge studiene:
Gener og reaksjonsveier knyttet til preeklampsi

Ny kunnskap om lang QT-syndrom

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media