Penger å spare på kutt i etter- og videreutdanning?

- Min påstand er at viljen til å satse på videre- og etterutdanning marginaliseres, skriver han.

- Når utgifter må kuttes, er det gjerne denne som står i første rekke. Etterutdanning skjæres inn til beinet, og kun et absolutt grunntilbud blir igjen, slik at man kan forsvare å ivareta lov om spesialisthelsetjeneste § 3-10. Dette er et paradoks i en tid hvor pasientsikkerheten er i fokus, og man har utpekt målrettet og kontinuerlig opplæring og trening av helsepersonell som en viktig faktor for å redusere antall dødsfall som følge av uønskede hendelser. Å få pasientsikkerheten inn i sykehusbudsjettene, se det er en annen historie.

Les hele bloggposten:
Er det penger å spare ved å kutte i etter- og videreutdanning?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media