Overaktiv bekkenbunn lite kjent blant leger

Tilstanden er lite kjent og årsaken er uklar. Det finnes heller ingen gullstandard for diagnostisering eller behandling, skriver Maria Rognlid og Rolv-Ole Lindsetmo i en artikkel i Tidsskriftet. I artikkelen presenterer de en oversikt over tilstanden og diskuterer diagnostikk og behandling.

Mange feildiagnostiseres
– Ved Kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnsykdom ved Universitetssykehuset Nord-Norge møter vi regelmessig pasienter med denne tilstanden. Majoriteten av våre pasienter har en lang sykehistorie, og mange har vært feildiagnostisert før de diagnostiseres med overaktiv bekkenbunn-syndrom. Vårt inntrykk er at tilstanden er lite kjent blant leger generelt, skriver de.
Både kvinner og menn kan rammes av overaktiv bekkenbunn-syndrom, men flertallet er kvinner. Smertene kan variere fra milde til uttalte, og gi reduksjon i arbeidsevne og livskvalitet. Tømmingsvansker kan dessuten gi kronisk obstipasjon. Plagene skyldes kontraksjoner i bekkenbunnsmuskulaturen på tross av normal nerveforsyning.

Botox-injeksjoner
– Behandling med Botox-injeksjoner i bekkenbunnsmuskulaturen ser ut til å kunne redusere symptomene hos mange pasienter. Vi mener et nært samarbeid mellom allmennpraktiker, gastroenterolog, gastrokirurg, urolog, gynekolog, nevrolog, fysioterapeut og eventuelt smerteklinikk er viktig for å bedre disse pasientenes situasjon, skriver Rognlid og Lindsetmo.

Les hele saken:
Overaktiv bekkenbunn-syndrom

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media