Når blodplater forsvinner

Målet for behandling er å øke blodplatetallet slik at risikoen for alvorlig blødning er redusert. Inntil nylig har behandlingen bestått av medikamentell immunsuppresjon eller splenektomi. En ny type legemidler, trombopoietinreseptoragonister, har vist seg effektive ved å øke blodplateproduksjonen, ifølge en oversiktsartikkel i Tidsskriftet.

Les hele artikkelen:
Immunologisk trombocytopeni – patofysiologi og behandling

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.